Beleef het Sieraad

Beleef Het Sieraad in Bredevoort

Beleef Het Sieraad in Bredevoort

Beleef Het Sieraad in Bredevoort


Op 2 november staat atelier Elcerlyck en klokkenmaker Jan Ubels de hele dag open voor de techniek goudsmeden en klokkenmaken.

Dit jaar valt Beleef Het Sieraad samen met Allerzielen. Net als de rouwsieraden waaruit in de 19e eeuw troost werd geput is dit vandaag de dag nog steeds het geval, maar dan in de door Luci Aversteeg bedachte wensschelpjes van goud en zilver. De wensschelpjes zullen deze dag zeker in de spotlights staan. Er wordt op deze dag enkele van de wensschelpjes uitgedeeld aan de bezoekers.

En onze expositie voor de dag:
Een verzamelaar exposeert zijn rouwsieraden, sieraden waar de haren van een dierbare in verwerkt zijn. 

Ook zal er sieraden worden verkocht voor een goed doel, een weeshuis in Afrika. 

Voor meer informatie: www.elcerlyck.nl